Regulament ATBH

Regulamentul de Organizare si Functionare al asociatiei ATBH in format .pdf

—————————————————————————————————————–

Extras simplificat al: REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE

Art. 4. Regulamentul de Organizare si Functionare al ATBH (prescurtat, ROF-ATBH) contine modalitatile concrete de actiune pentru infaptuirea scopului si obiectivelor Asociatiei, precum si conditiile si regulile necesare pentru respectarea prevederilor Statutului propriu si ale celorlalte documente mentionate la Art.1.

In acest sens, ROF-ATBH reglementeaza activitatea organelor alese, a aparatului tehnic si a fiecarui membru al Asociatiei. Respectarea lui este obligatorie pentru toti membrii ATBH, precum si pentru angajatii Asociatiei care nu sunt membri ai acesteia.

… … …

Prezentul Regulament a fost aprobat de Adunarea Generala extraordinara a ATBH din data de 14 martie 2010